سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

در صورت تمایل به اشتراک، خواهشمند است درخواست ذیل را تکمیل و مبلغ اشتراک را به حساب 0107266957000 واریز و کپی حواله واریزی را به همراه فرم اشتراک تکمیل شده به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.

نوع اشتراک

اشتراک عادی

اشتراک دانشجویی

تک شماره

80000 ریال

50000 ریال

یکساله (چهار شماره)

300000 ریال

200000 ریال

مشخصات

نام:

نام خانوادگی:

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی:

نشانی

استان:

خیابان:

شهرستان:

کوچه:

شهر:

شماره تلفن:

کد پستی ده رقمی:

اشتراک

تعداد نسخه از هر شماره:

شماره حواله بانکی و تاریخ آن:

شروع اشتراک از شماره:

مهر و امضا:

اشتراک بصورت :                 تک شماره             یکساله

       

 

آدرس: زرند، میدان دانشگاه، جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، دفتر مجله ژئوشیمی

سایت:  geochem.iranjournals.ir

پست الکترونیکی: geochem.society@gmail.com

تلفن: 03413230350 - 03413230354

کد پستی:7761146595