زمین‌شیمی و کانی‌شناسی نمک‌های پتاسیم‌دار در پلایای ابرکوه، استان یزد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پلایای ابرکوه در مرکز ایران، بخشی از زون ساختاری سنندج- سیرجان می‌باشد که در لبه شمال شرقی آن قرار گرفته است. از ویژگی­های زمین‌شناختی این منطقه، تنوع واحدهای سنگ­شناختی در اطراف این حوضه می‌باشد که همین موضوع باعث تنوع رسوبات تبخیری در آن نیز شده است. بی­هنجاری‌های بالایی از پتاسیم در شورابه­های بخش جنوبی پلایا مشخص شده است. جهت شناسایی نوع کانی­های پتاسیم­دار مطالعه پراش پرتو ایکس انکساری بازماند خشک شورابه­ها انجام شده است. وجود کانی‌های هالیت، ژیپس، کارنالیت، تاکی­هیدریت وکورشنوویسکیت مشخص می­گردد که کارنالیت یکی از مهم‌ترین کانی‌های اقتصادی پتاسیم­دار می‌باشد. با بررسی مقایسه‌ای با دیگر شورابه­های کشور مقدار نمک‌های پتاسیم در شورابه­های بخش جنوبی ۹ گرم بر لیتر بوده که در حد اقتصادی برای بهره‌برداری می‌باشد. همچنین نمک‌های منیزیم­دار و عنصر ید نیز در این شورابه­ها غنی‌شدگی‌ بسیار خوبی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها