ژئوشیمی و سنگ‌نگاری سیل‌های مافیک در سری ریزو (شمال بافق- ایران مرکزی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سیل­های نفوذی مورد مطالعه در داخل سازند ریزو، دارای رنگ تیره و دامنه ترکیبی الیوین گابرو- تروکتولیت، الیوین گابرو تا گابرو- دیوریت هستند. سازند ریزو شامل یک ترادف رسوبی-آتشفشانی است که در محیط ریفتی نهشته شده است و جزء کوچکی از خرده قارة ایران مرکزی، در شمال بافق محسوب می­شود. طی بررسی­های پتروگرافی و سنگ­شناسی سیل­های مورد مطالعه دارای ترکیب مافیک هستند و عمدتا ًحاوی کانی­های الیوین، پیروکسن، آمفیبول (آمفیبول قهوه­ای)، پلاژیوکلاز کلسیک و اپک برای سنگ­های الیوین گابرو- تروکتولیت و کانی­های پلاژیوکلاز متوسط تا سدیک، پیروکسن، آمفیبول و اپک برای سنگ­های گابرو- دیوریت می­باشند. با توجه به شواهد پتروگرافی و داده­های ژئوشیمیائی، سیل­های نفوذی درون سری ریزو دارای ماهیت آلکالن هستند. در نمودارهای عنکبوتی، عناصر LREE دارای آنومالی مثبت بوده و الگوی REE آنها نسبتاً شبیه به الگوی ماگماتیسم آلکالن ریفت درون قاره‌ای آفریقا است. سیل­های مورد مطالعه از یک فاز لرزولیتی غنی شده تحت شرایط 12 تا 14 درصد ذوب­بخشی نشات گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها