مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیک ائوسن جشوقان (شرق اصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 110 کیلومتری شرق اصفهان در نزدیکی روستای جشوقان واقع شده است. این ناحیه بخشی از کمربند ارومیه- دختر در ایران مرکزی می‌باشد. در این منطقه مجموعه‌ای از سنگ‌های ولکانیکی متعلق به ائوسن وجود دارد. ترکیب این سنگ‌ها آندزیتی و داسیتی است. پلاژیوکلاز، آمفیبول و کوارتز درشت بلورهای سنگ‌های داسیتی است. در آندزیت‌ها نیز پلاژیوکلاز و آمفیبول از کانی‌های اصلی قابل تشخیص است که پیروکسن به صورت کانی فرعی وجود دارد و دارای بافت غالب پورفیری هستند. به دلیل عملکرد دگرسانی، کانی‌های ثانویه‌ای مانند کلریت، کلسیت، اپیدوت و اکسیدآهن در این سنگ‌ها ایجاد شده است. بافت غربالی و دگرسانی انتخابی در پلاژیوکلاز، وجود حاشیه سوخته در آمفیبول از ویژگی‌های بارز این سنگ‌هاست. بر اساس داده‌های ژئوشیمیایی این سنگ‌ها در سری کالکوآلکالن قرار گرفته‌اند. نمودارهای مشخص‌کننده محیط تکتونیکی بیانگر محیط تکتونیکی قوس آتشفشانی قاره‌ای است. الگوی REEها و نیز آنومالی مثبت Pb به آلایش ماگما با پوسته قاره‌ای اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها