انتخاب بهینه مناطق امیدبخش طلا و مس، براساس معیارهای اکتشافات ژئوشیمیایی در منطقه تنگ‌گورک (اقلید- فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

منطقه اکتشافی تنگ‌گورک در 75 کیلومتری جنوب‌شرقی شهرستان اقلید در شمال استان فارس و در زون دگرگونی سنندج- سیرجان قرار دارد. مطالعات ژئوشیمیایی در مقیاس 25000: 1 به روش رسوب آبراهه‌ای و به وسعت حدود 186 کیلومتر مربع با هدف تعیین بخش‌های مستعد کانی‌سازی در این منطقه انجام شد. در این تحقیق پس از تهیه شبکه نمونه‌برداری، 918 نمونه از رسوبات آبراهه‌ای برداشت و به روش ICP-OES تجزیه شد. داده‌های ژئوشیمیایی با روش‌های آماری تک‌متغیره و چند‌متغیره، با استفاده از نرم‌افزارهای آماری و روش مؤلفه‌های اصلی پردازش و محل بی‌هنجاری‌های احتمالی و نواحی امیدبخش تعیین و توسط نرم‌افزار Arc GIS به صورت نقشه رسم شد. براساس مطالعات آماری ژئوشیمی و همچنین بررسی نقشه‏های بی‌هنجاری دو عنصر طلا و مس، دو ناحیه دارای پتانسیل‏های معدنی به‌عنوان نواحی امیدبخش با اولویت اول و دوم اکتشافی معرفی شده‌اند. مطالعات صحرایی نشان می‌دهد که این بی‌هنجاری‌ها در ارتباط با سنگ‌های دگرگونی و رگه‌های سیلیسی و زون‌های دگرسانی حاصل از سیال‌های گرمابی مربوطه هستند.

کلیدواژه‌ها