بررسی ویژگی‌های زمین‌ساختی‌- ماگمایی و زمین‌دمافشارسنجی توده‌های منطقه سرچشمه، جنوب‌غرب کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

معدن سرچشمه در فاصله 160 کیلومتری جنوب‌غرب کرمان، 50 کیلومتری جنوب رفسنجان و 36 کیلومتری پاریز واقع است. سنگ‌های منطقه سرچشمه شامل هر دو گروه سنگ‌های پلوتونیک و آتشفشانی می‌شوند. سنگ‌های آتشفشانی منطقه، شامل طیف پیوسته‌ای از آندزیت بازالتی، آندزیت- تراکی‌آندزیت، داسیت- تراکی داسیت و یک نمونه ریولیت است. بر مبنای نتایج تجزیه ریزکاو، ترکیب کانی پیروکسن در این سنگ‌ها از نوع دیوپسید و اوژیت است و با توجه به ترکیب پیروکسن‌ها سنگ‌های منطقه در محدوده کلسیمی- قلیایی واقع شده‌اند و از نظر محیط زمین‌ساختی- ‌ماگمایی، ویژگی کمان‌های ماگمایی را نشان می‌دهند. دماسنجی سنگ‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که دمای شروع تبلور نمونه پیروکسن‌های سنگ‌های آتشفشانی مورد مطالعه در محدوده 800 تا 1200 درجه و میانگین فشار محاسبه شده برای نمونه‌ها، بین 4.8 تا 11 کیلوبار (به‌طور میانگین 1/8 کیلوبار) است

کلیدواژه‌ها