کاربرد شیمی کانی‌های پلاژیوکلاز و بیوتیت در ارزیابی دما و فشار مجموعه نفوذی ترود

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با توجه به ترکیب بیوتیت و پلاژیوکلاز در سنگ‌های گرانیتوییدی منطقه ترود، به مطالعه محیط زمین‌ساختی و زمین‌فشارسنجی پرداخته شده است. گرانیتوییدهای منطقه ترود با سن الیگوسن، عمدتاً کوارتزمونزونیت تا گرانیتی هستند. کوارتز، پلاژیوکلاز و فلدسپار پتاسیم کانی‌های اصلی گرانیت‌ها را تشکیل می‌دهند. بیوتیت، آمفیبول، اسفن و کانی‌های کدر، دیگر سازنده‌های این سنگ‌ها هستند. بافت‌های متنوعی همچون دانه‌ای، میرمکیت، گرافیک و پرتیت در این سنگ‌ها مشاهده می‌شود. بر اساس محاسبات دماسنجی، کانی پلاژیوکلاز، سنگ‌های گرانیتوییدی در فشار حدود 1.5 تا 2.5 کیلوبار و دما حدود 700 تا 1000 درجه سانتی‌گراد تبلور یافته‌اند. همچنین بررسی ترکیب شیمیایی بیوتیت‌های موجود در سنگ‌های نفوذی نشان داد که این بیوتیت‌ها از نوع اولیه ماگمایی و وابسته به سنگ‌های آذرین کلسیمی- قلیایی هستند که بر اثر کشش ایجاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها