ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی جنوب غرب جیرفت، کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توده‌های نفوذی مورد مطالعه در جنوب غرب جیرفت در استان کرمان و در پهنه سنندج- سیرجان جنوبی قرار دارند. این سنگ‌ها اغلب ترکیب دیوریتی دارند و در داخل نهشته‌های آتشفشانی- رسوبی اوایل مزوزوئیک نفوذ کرده‌اند. ویژگی‌های زمین‌شناسی و سنگ‌نگاری آنها دلالت بر جایگزینی در اعماق کم دارد. این توده‌ها ماهیت نیمه‌قلیایی، تولئیتی و متاآلومین دارند. با توجه به تشابه ویژگی‌های ژئوشیمیایی توده‌ها با سنگ‌های مناطق فرورانش و بالابودن نسبت LILE/HFSE، این توده‌ها در ارتباط با زون فرورانش تشکیل شده‌اند. غنی‌شدگی از Nb نسبت به مورب احتمالاً دلالت بر نقش گوشته سنگ‌کره‌ای قاره‌ای در تشکیل آنها دارد. مقادیر بالای نسبتTh/Nb  و Pb در این سنگ‌ها نیز نشان‌دهنده آلایش پوسته‌ای توده‌هاست. ویژگی‌های زمین‌شناسی صحرایی و ژئوشیمیایی توده‌های نفوذی نشان می‌دهد که این توده‌ها در یک حوضه کششی پشت‌کمانی درون‌قاره‌ای در زون سنندج- سیرجان جنوبی جایگزین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها