ویژگی‌های زمین‌شیمیایی سنگی رخداد معدنی مس جنوب راین (کرمان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محدوده مورد مطالعه در جنوب شهر راین، در 100 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان، در شمال شرقی ورقه زمین‌شناسی ساردوئیه واقع است. این منطقه در کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر (دهج – ساردوئیه) قرار گرفته است. واحدهای زمین‌شناسی منطقه ماهیت کلسیمی- قلیایی و کلسیمی-قلیایی غنی از پتاسیم تا شوشونیتی دارند. تحلیل زمین‌شیمیایی حاصل از تجزیه نمونه‌ها برای عنصر مس و عناصر همراه (Ag, As, Mo, Pb, Zn) حاکی از غنی‌شدگی بالای این عنصر به همراه آرسنیک است. هیستوگرام‌های عناصر نقره، مولیبدن، سرب و روی چولگی منفی و تهی‌شدگی و هیستوگرام‌های عناصر مس و آرسنیک چولگی مثبت نشان می‌‌‌دهند که حاکی از غنی‌شدگی در نمونه‌های منطقه است. همبستگی عنصر مس با عناصر نقره و روی خیلی بالاست در حالی که عناصر آرسنیک، مولیبدن و سرب همبستگی متوسط تا پایین با بقیه عناصر نشان می‌دهند. میانگین عنصر مس در نمونه‌های برداشته‌شده، 6219.5 ppm بوده که بیشترین مقدار آن در نمونه EH-11 (33973 ppm) است.

کلیدواژه‌ها