شیمی کانی‌های کردیریت، اسپینل و آندالوزیت در توده گرانیتوئیدی کلاه‌قاضی (جنوب- جنوب شرق اصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توده نفوذی گرانیتوئید کلاه‌قاضی، در پهنه سنندج- سیرجان قرار دارد و دارای کانی‌های کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپار پتاسیمی، بیوتیت و کانی‌های فرعی مانند تورمالین، کردیریت، آندالوزیت، سیلیمانیت، کیانیت، اسپینل و گارنت است. براساس تجزیه ریزکاو، کردیریت‌های این منطقه از نوع دگرگونی دما بالا و فشار پایین و تشکیل آن در ارتباط با آناتکسی خاستگاه پلیتی و به خرج بیوتیت‌هاست. اسپینل‌ها از نوع هرسینیت بوده و بر اثر دگرگونی رسوبات غنی از آهن تشکیل شده‌اند. در حاشیه کانی‌های آندالوزیت و کردیریت، بافت در هم‌رشدی اسپینل به‌ شکل سیمپلکتیت به وجود آمده که تشکیل آن را می‌توان به واکنش بین بلورهای آندالوزیت و بیوتیت‌های اطراف آن، که نشانگر عدم تعادل در پی افت فشار ناشی از حرکات زمین‌ساختی است، نسبت داد. تبلور آندالوزیت‌های موجود در منطقه کلاه‌قاضی، ناشی از به ارث ‌رسیدن A/CNK از سنگ‌های پلیتی میزبان است.

کلیدواژه‌ها