ژئو‌شیمی‌ آمفیبولیت‌های جنوب‌ غرب‌ چمن سلطان، ‌الیگودرز (استان - ‌لرستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آمفیبولیت‌های مورد مطالعه، ‌در جنوب غرب چمن سلطان، در ‌بخش مرکزی پهنه ‌ساختاری‌ سنندج - سیرجان قرار‌ دارند. براساس ‌مطالعات ‌ژئو‌شیمیایی، ماهیت سنگ مادر (پروتولیت) ‌آمفیبولیت‌ها، دارای ترکیب بازالت تولئیتی از نوع مورب غنی‌شده است که در محیط بستر اقیانوس تشکیل ‌و سپس توسط آب دریا دگرسان‌شده و بعد از دگرگونی آمفیبولیت، بر اثر فرایند‌های کوهزایی، در جایگاه زمین‌ساختی فعلی جایگزین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها