کلیدواژه‌ها = تیکمه داش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر فلزی و مطالعه نمونه های مینرالیزه در رسوبات آبراهه ای ورقه 1:50000 تیکمه‌داش، آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-95

مرتضی گل رسان؛ وارطان سیمونز؛ محسن موذن؛ فاطمه جهانگیریار