کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات ژئوشیمیایی نفت مخزن بنگستان میدان اهواز، جنوب‌غرب ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-126

بهمن سلیمانی؛ ابراهیم زکی‌زاده؛ مسعود شایسته