کلیدواژه‌ها = ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نواحی پتانسیل دار مس در منطقه پاریز با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

ابراهیم اصلانی؛ عباس بحرودی؛ قاسم قاسمی سمسکنده