کلیدواژه‌ها = کلسیمی- قلیایی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ژئوشیمی و پتروگرافی گدازه های غرب کمپلکس آتش‌فشانی هزار، راین (استان کرمان- راین)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 127-138

زهرا خواجه جواران؛ عباس مرادیان


2. سنگ‌‌‌شناسی، ژئوشیمی، پتروژنز و بررسی آلایش ماگمایی آتشفشان شاه خیرالله (غرب معدن سرچشمه)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 290-301

فرزانه ارژنگ نژاد؛ عباس مرادیان