کلیدواژه‌ها = هیدروژئوشیمی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل آماری پارامترهای هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت لاله زار (بردسیر) با استفاده از آزمون مؤلفه اصلی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 296-306

ملیحه زمانی؛ حسام معین زاده؛ علی مصطفوی؛ احمد عباس نژاد


2. بررسی برهم‌کنش هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت گله دار و سازندهای زمین شناسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 152-162

عبدالحمید انصاری؛ جابر مظفری زاده


3. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 275-288

زینب احمد نژاد؛ نصرالله کلانتری؛ زهرا بوسلیک؛ مرضیه سهرابی زاده


4. ترکیب شیمیایی گازهای خروجی و فعالیت های پساآتشفشانی تفتان، جنوب شرق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 50-58

زهرا مختاری؛ علی احمدی


5. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در مناطق زغال دار شمال استان کرمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 70-82

فاطمه سادات پور مظفری؛ علی احمدی؛ محمد باغخانی