کلیدواژه‌ها = مس
تعداد مقالات: 4
3. ویژگی‌های زمین‌شیمیایی سنگی رخداد معدنی مس جنوب راین (کرمان)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 320-327

علی دوستی سنجابی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی


4. اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای و لیتوژئوشیمیایی در منطقه خونیک، (شمال شرق قاین)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 135-149

حسین فتاحی؛ ایرج رسا؛ محمد یزدی؛ مسعود حسینی