نویسنده = سارا فخاری
تعداد مقالات: 1
1. پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی منطقه جبال بارز استان کرمان به منظور تهیه نقشه ناهنجاری مس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 253-260

سارا فخاری؛ علیرضا جعفری راد؛ پیمان افضل؛ محمد لطفی