نویسنده = منصور عادل پور
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه کانه‌زایی مس در داخل سنگ‌های آتشفشانی ترشیری در کانسار ورزق- شرق ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 229-249

منصور عادل پور؛ قدرت الله رستمی پایدار


2. مطالعه کانه‌زایی سولفیدی در سنگ های اولترامافیک مجموعه افیولیتی نهبندان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 72-81

منصور عادل پور؛ قدرت الله رستمی پایدار


3. کانه‌زایی روی- سرب با سنگ میزبان کربناته در کانسار حوض‌‌سفید، ایران مرکزی: شواهد زمین‌شیمیایی و کانی‌شناسی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-98

قدرت الله رستمی پایدار؛ لطف الله منصفی؛ منصور عادل پور