نویسنده = ارسیا مقتدری
تعداد مقالات: 1
1. زمین‌شیمی و کانی‌شناسی نمک‌های پتاسیم‌دار در پلایای ابرکوه، استان یزد

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 279-288

محمد زاهدی؛ ارسیا مقتدری؛ سینا اسدی