نویسنده = محمد لطفی
تعداد مقالات: 2
1. پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی منطقه جبال بارز استان کرمان به منظور تهیه نقشه ناهنجاری مس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 253-260

سارا فخاری؛ علیرضا جعفری راد؛ پیمان افضل؛ محمد لطفی


2. کانه‌نگاری و ژئوشیمی نهشته‌های منگنزدار در واحد رادیولاریتی شمال الشتر (شمال لرستان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 296-306

داریوش حسن نژاد؛ سید وحید شاهرخی؛ محمد لطفی؛ مسعود کیانی؛ سمیه آذربخت