نویسنده = علیرضا جعفری راد
تعداد مقالات: 2
1. پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی منطقه جبال بارز استان کرمان به منظور تهیه نقشه ناهنجاری مس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 253-260

سارا فخاری؛ علیرضا جعفری راد؛ پیمان افضل؛ محمد لطفی


2. تحلیل‌های آماری چند متغیره داده‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای منطقه کفاز سفلی در استان خراسان جنوبی و معرفی مناطق امیدبخش

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 247-257

زهرا محبتی؛ نیما نظافتی؛ علیرضا جعفری راد؛ سید جمال شیخ ذکریایی