نویسنده = سعیده سنماری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه بینک-4 با استفاده از روش پیرولیز راک- اول

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 129-134

محمد جهانی؛ لیلا فضلی؛ سعیده سنماری؛ آمنه کریمی