دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1393 
1. ویژگی‏های سیالات کانه‏ سا‏ز در کانسار مس، نقره و طلای جارو (جنوب شرق اشتهارد-کرج)

صفحه 81-91

زهرا صالحی؛ نرگس سادات فرامرزی؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمد حسین رضوی


3. بررسی سنگ‌زایی، کانی شیمی و شرایط دما و فشار تبلور توده گرانیتوییدی کوه میش جنوب ششتمد، استان خراسان رضوی

صفحه 111-121

مجتبی رستمی؛ سید احمد مظاهری؛ محسن مباشری؛ شهروز بابازاده؛ محمد شورگشتی


4. ژئـوشیمی و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی در کوه تـاوشانا (جنوب‌غرب آستارا)

صفحه 122-132

شهروز حق نظر؛ فاطمه قطب تحریری؛ ریحانه مهروی؛ سارا فریور


5. زایش کانسار Pb-Ba-Ag راونج، دلیجان، استان مرکزی با استفاده از مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی

صفحه 133-141

مصطفی نژاد حداد؛ بتول تقی پور؛ علیرضا زراسوندی؛ علیرضا کریمزاده سومرین