دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 190-251 
1. ‌ارزیابی هیدروشیمیایی و عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی چشمه های مسجد سلیمان

صفحه 190-167

عباس شیرمردی دزکی؛ میرحسن موسوی؛ فاطمه امیری


6. زمین شیمی و سنگ‌‌شناسی بازالت های شمال شرق نیشابور، شمال شرق ایران

صفحه 239-249

محمد ابراهیم فاضل ولی پور؛ مرجان بخشی مزده


7. شیمی کانی‌های کردیریت، اسپینل و آندالوزیت در توده گرانیتوئیدی کلاه‌قاضی (جنوب- جنوب شرق اصفهان)

صفحه 251-257

افسانه صفری میرقلعه؛ محمد خلیلی؛ مهین منصوری اصفهانی؛ خدیجه خلیلی