دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-149 
1. شیمی کانی و زمین دماسنجی الیوین بازالت های کواترنری سیریز، شمال غرب زرند

صفحه 83-90

علی امیری؛ تورج سلطانی نژاد؛ مهدی کیانیان؛ علیرضا شاکر اردکانی


2. بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدروشیمیایی آب زیرزمینی دشت گرگان

صفحه 91-98

هدی گلپایگانی؛ محمد گوهری مقدم؛ فردین بوستانی


3. بررسی هیدروژئوشیمی آب رودخانه های حوضه آبریز رودخانه شور

صفحه 99-106

زهرا رحیمی؛ سمیه باقرزاده؛ مریم فاضلی؛ منوچهر چیت سازان


4. بررسی اثرات شوری چشمه های گوگردی دالکی بر خاک و محصولات کشاورزی منطقه دالکی، بوشهر

صفحه 107-116

زهرا بوسلیک؛ نصرالله کلانتری؛ عباس چرچی؛ زینب احمدنژاد


6. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه بینک-4 با استفاده از روش پیرولیز راک- اول

صفحه 129-134

محمد جهانی؛ لیلا فضلی؛ سعیده سنماری؛ آمنه کریمی