دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-94 
3. ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ های آذرین کوه آبنیل چشمه گز (شمال غرب کرمان)

صفحه 24-38

اعظم دوست محمدی؛ بابک آل طه؛ علیرضا نجف زاده؛ مسعود ناظم زاده


4. تطابق نفت چشمه‌های نفتی و نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مسجد سلیمان

صفحه 39-49

میر حسن موسوی؛ محمدرضا کمالی؛ حسن امیری بختیار


6. ژئو‌شیمی‌ آمفیبولیت‌های جنوب‌ غرب‌ چمن سلطان، ‌الیگودرز (استان - ‌لرستان)

صفحه 59-69

الهه اسحاقی سیچانی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ ناهید شبانیان بروجنی


7. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در مناطق زغال دار شمال استان کرمان

صفحه 70-82

فاطمه سادات پور مظفری؛ علی احمدی؛ محمد باغخانی