نویسنده = جاهد، امید
تعداد مقالات: 1
1. توزیع، تحرک و رفتار ژئوشیمایی عناصر نادر خاکی در خاک‌های شهرهای لاله‌زار و نگار (شهرستان بردسیر، استان کرمان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-20

امید جاهد؛ عباس مرادیان؛ حمید احمدی پور؛ علی مصطفوی