نویسنده = مصطفوی، علی
تعداد مقالات: 2
1. توزیع، تحرک و رفتار ژئوشیمایی عناصر نادر خاکی در خاک‌های شهرهای لاله‌زار و نگار (شهرستان بردسیر، استان کرمان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-20

امید جاهد؛ عباس مرادیان؛ حمید احمدی پور؛ علی مصطفوی


2. تحلیل آماری پارامترهای هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت لاله زار (بردسیر) با استفاده از آزمون مؤلفه اصلی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 296-306

ملیحه زمانی؛ حسام معین زاده؛ علی مصطفوی؛ احمد عباس نژاد