نویسنده = تقوی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های ولکانیکی ناحیه کوه کمر زرد (شمال تربت‌حیدریه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-38

زهرا تقوی؛ سید احمد مظاهری؛ مهناز خدامی


2. سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ‌های دیوریتی ناحیه کوه کمرزرد (شمال تربت‌حیدریه)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 241-250

زهرا تقوی؛ سید احمد مظاهری؛ مهناز خدامی