نویسنده = نظرپور، احد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های کنار جاده‌ای در تقاطع‌های شهر اهواز

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-54

نوید قنواتی؛ احد نظرپور