نویسنده = مرادیان، عباس
تعداد مقالات: 4
1. توزیع، تحرک و رفتار ژئوشیمایی عناصر نادر خاکی در خاک‌های شهرهای لاله‌زار و نگار (شهرستان بردسیر، استان کرمان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-20

امید جاهد؛ عباس مرادیان؛ حمید احمدی پور؛ علی مصطفوی


2. مطالعه ژئوشیمی و پتروگرافی گدازه های غرب کمپلکس آتش‌فشانی هزار، راین (استان کرمان- راین)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 127-138

زهرا خواجه جواران؛ عباس مرادیان


3. سنگ‌‌‌شناسی، ژئوشیمی، پتروژنز و بررسی آلایش ماگمایی آتشفشان شاه خیرالله (غرب معدن سرچشمه)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 290-301

فرزانه ارژنگ نژاد؛ عباس مرادیان