کانه‌زایی و زمین‌دماسنجی ذخایر آهن پهنه‌ی بهرام‌گور، کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان شمال شرق نیریز

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعات صحرایی، کانی­شناسی و زمین­شیمیایی در پهنه‌ی بهرام‌گور، شمال شرق نیریز، نشانگر کانه­زایی آهن همراه با دگرسانی سدیمی- کلسیمی با برتری کانی مگنتیت بوده است. حضور بافت­های جانشینی گسترده در سنگ­های واکنش­پذیر کربناتی دگرگون شده به عنوان میزبان کانسنگ‌ها، ارتباط تدریجى بین کانسنگ آهن و سنگ میزبان و شواهد دگرسانی سدیمی- کلسیمی نشان می­دهند که فرایند کانه­زایی عمقی به صورت دیرزاد و در امتداد مرز لایه­بندی صورت گرفته است. مطالعات میانبارهای سیال بر روی کوارتزهای کانسنگ مگنتیت نشان می‌دهند که این دسته از کانسنگ­ها از سیالات گرمابی سرشار از NaCl-FeCl2-H2O-CO2 با دمای بین 300 تا 450 درجه سانتی‌گراد و با شوری 3 تا 6 درصد وزنی معادل نمک طعام در فشارهای بیش از 3000 بار تشکیل شده­اند. تغییرات فیزیکو- شیمیایی سیالات گرمابی و برهمکنش آن‌ها با سنگ میزبان دگرگونی می­تواند سازوکاری موثر در رسوب‌گذاری مگنتیت در اثر سردشدگی، افزایش چگالی، کف­جوشی و کاهش فعالیت لیگاندها در پهنه‌ی‌ بهرام‌گور باشد

کلیدواژه‌ها