کلیدواژه‌ها = راین
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ژئوشیمی و پتروگرافی گدازه های غرب کمپلکس آتش‌فشانی هزار، راین (استان کرمان- راین)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 127-138

زهرا خواجه جواران؛ عباس مرادیان


2. ویژگی‌های زمین‌شیمیایی سنگی رخداد معدنی مس جنوب راین (کرمان)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 320-327

علی دوستی سنجابی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی