کلیدواژه‌ها = هیدروژئوشیمی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل آماری پارامترهای هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت لاله زار (بردسیر) با استفاده از آزمون مؤلفه اصلی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 296-306

ملیحه زمانی؛ حسام معین زاده؛ علی مصطفوی؛ احمد عباس نژاد


2. بررسی برهم‌کنش هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت گله دار و سازندهای زمین شناسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 152-162

عبدالحمید انصاری؛ جابر مظفری زاده


3. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 275-288

زینب احمد نژاد؛ نصرالله کلانتری؛ زهرا بوسلیک؛ مرضیه سهرابی زاده


4. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در مناطق زغال دار شمال استان کرمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 70-82

فاطمه سادات پور مظفری؛ علی احمدی؛ محمد باغخانی


5. ترکیب شیمیایی گازهای خروجی و فعالیت های پساآتشفشانی تفتان، جنوب شرق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 50-58

زهرا مختاری؛ علی احمدی