کلیدواژه‌ها = بازالت
تعداد مقالات: 3
1. زمین شیمی و سنگ‌‌شناسی بازالت های شمال شرق نیشابور، شمال شرق ایران

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 239-249

محمد ابراهیم فاضل ولی پور؛ مرجان بخشی مزده


2. ژئوشیمی و سنگ‌زایی بازالت‎های سازند ابرسج (اردوویسین بالایی)، البرز شرقی، شمال‎ شاهرود

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 12-23

حبیب الله قاسمی؛ زکیه کاظمی؛ عزیزالله طاهری


3. ویژگی‌های ژئوشیمیایی بازالت‌های پیرامون اردبیل

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 4-11

علی درویش زاده؛ یوسف وثیق