نویسنده = مصطفی نژاد، حداد
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌شناسی و ریزدماسنجی میانبارهای سیال کانسار باریم، روی و سرب باباشیخ، گلپایگان، اصفهان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12

بتول تقی پور؛ نازنین برزگر؛ حداد مصطفی نژاد