نویسنده = رضائیان، عبدالکریم
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانسار روی و سرب غیرسولفیدی چاه تلخ (سیرجان)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 21-28

عبدالکریم رضائیان؛ علی امیری