نویسنده = مظاهری، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های ولکانیکی ناحیه کوه کمر زرد (شمال تربت‌حیدریه)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-38

زهرا تقوی؛ سید احمد مظاهری؛ مهناز خدامی