نویسنده = نصرآبادی، تورج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ژئوشیمیایی عناصر سنگین در آب مخزن سد کلقان (شهرستان بستان آباد، آذربایجان شرقی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 60-71

مریم مرسلی؛ محسن موید؛ تورج نصرآبادی؛ حمید هراتی