نویسنده = ساجدیان، الهام
تعداد مقالات: 1
1. زمین شیمی سنگ میزبان دولومیتی و ریز دما سنجی میانبارهای سیال در کانسار روی- سرب دره زنجیر، استان یزد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 48-59

فرید مر؛ بتول تقی پور؛ الهام ساجدیان