نویسنده = عباس نژاد، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرایندهای هیدروژئوشیمیایی مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت راین، کرمان با استفاده از روش‌های آماری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 36-47

احمد عباس نژاد؛ یلدا نظری؛ مژگان دهقانی