نویسنده = منصفی، لطف الله
تعداد مقالات: 1
1. کانه‌زایی روی- سرب با سنگ میزبان کربناته در کانسار حوض‌‌سفید، ایران مرکزی: شواهد زمین‌شیمیایی و کانی‌شناسی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-98

قدرت الله رستمی پایدار؛ لطف الله منصفی؛ منصور عادل پور