نویسنده = نصراصفهانی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیک ائوسن جشوقان (شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-84

زهرا نصراصفهانی؛ محمد هاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سید حسن طباطبایی