نویسنده = پورشعبان مازندرانی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تریشکوه واقع در شمال شهربابک (کرمان- ایران)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 316-325

شهرام خلیلی؛ الهام پورشعبان مازندرانی