نویسنده = امامی، محمد هاشم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیک ائوسن جشوقان (شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-84

زهرا نصراصفهانی؛ محمد هاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سید حسن طباطبایی


2. بررسی ویژگی‌های زمین‌ساختی‌- ماگمایی و زمین‌دمافشارسنجی توده‌های منطقه سرچشمه، جنوب‌غرب کرمان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 261-272

مهدی عبداللهی رئیسی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی