نویسنده = معمار کوچه‌باغ، ایوب
تعداد مقالات: 1
1. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ های پرتوزا در بی‌هنجاری شماره 5 کانسار اورانیوم ساغند (ایران مرکزی)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 104-114

مجتبی شیروانی؛ محمد یزدی؛ ایوب معمار کوچه‌باغ؛ مهرداد بهزادی؛ خالق خشنودی