نویسنده = محمدپور، محی‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک کانی زایی طلای تیپ کوهزایی در منطقه آلوت کردستان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 80-92

محی‌الدین محمدپور؛ غلامرضا رحیمی‌پور؛ محمود غضنفری