نویسنده = تقی‌پور، بتول
تعداد مقالات: 1
1. کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانسار بوکسیتی دوپلان، جنوب غرب شهرکرد، استان چهارمحال بختیاری

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-79

سمیه سلامب‌اللهی؛ بتول تقی‌پور؛ علیرضا زراسوندی