نویسنده = جوزانی کهن، گلناز
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی نمونه‌های خاک در شرق منطقه نیسیان، استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-71

سمانه برک؛ عباس بحرودی؛ گلناز جوزانی کهن؛ سهیلا اصلانی